Start.dk NetRadio   Netspil   Rejse   Sport   Bolig   Shopping   Sundhed   Kvinder  Tirs. 16 september

Søg på ABCsiden.dk på nettet
ABC NetSpil:
600+ gratis netspil
  

ABC Katalog Håndplukkede kvalitetslinks ... : HÃ¥ndplukkede kvalitetslinks Lov § Ret - Gratis Kontrakter. Links om Gratis Kontrakter

Lov § Ret

Her er links til gratis kontrakter, kriminalnyheder, links til oplysning og retshjælp. Du kan søge efter virksomheder og advokater. Se kategori: Gratis Kontrakter. En kontrakt er en "aftale" der er indgået mellem personer og/eller virksomheder. Overholdes kontrakten ikke, eller er der uenighed om hvad kontrakten går ud på, findes der en række juridiske løsningsmodeller. En mundtlig kontrakt har lige stor gyldighed, men er svær at bevise.

Kategorier:
- Gratis Kontrakter

Gratis Kontrakter
ABCsiden.dk yder ikke juridisk eller anden rådgivning. Vores gratis kontrakter giver sig ikke ud for at kunne erstatte sagkyndig professionel juridisk bistand i konkrete sager. Vores gratis kontrakter er standarddokumenter og man skal være opmærksom på at det kun er et eksempel eller forslag til kontrakt. Vi gør vores bedste for at undgå, at der er forkerte informationer. Vi påtager os imidlertid intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer fra ABCsiden.dk - uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.


Ansættelseskontrakt for funktionær [11676 hits]     Anmeld dette link
Det er vigtigt at være opmærksom på at funktionærloven er en såkaldt beskyttelseslov. Dette indebærer, at der ikke mellem en arbejdsgiver og en funktionær kan indgås aftaler, der giver funktionæren ringere vilkår, end funktionærloven foreskriver.
Ansættelseskontrakt for timelønnede [16683 hits]     Anmeld dette link
En ansættelseskontrakt skal indeholde de retningslinier, man sammen har vedtaget for ansættelsesforholdet.
Bolighandel - Refusionsopgørelse [2953 hits]     Anmeld dette link
Når køber på overtagelsesdagen overtager betalingerne på ejendommen fra sælger, udarbejdes en refusionsopgørelse af udgifterne til rente, skat, forsikring, renovation, el, gas, vand etc.
Bolighandel - Skøde - Ejerlejlighed [3991 hits]     Anmeld dette link
Dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom. Skødet er en kort version af købsaftalen indeholdende de væsentligste oplysninger fra denne.
Bolighandel - Skøde - Hus [6092 hits]     Anmeld dette link
Dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom. Skødet er en kort version af købsaftalen indeholdende de væsentligste oplysninger fra denne.
Brugtbil [6019 hits]     Anmeld dette link
En god kontrakt er ingen garanti for, at du ikke kan blive uenig med den anden part efter handlen, men den vil gøre det nemmere for jer at finde ud af, hvem der har ret.
Fuldmagt [11571 hits]     Anmeld dette link
En fuldmagt giver en person (fuldmagtshaver) ret til at lave aftaler m.v. med tredjemand, så fuldmagtsgiveren får rettigheder til og forpligtelser over for tredjemanden.
Gavebrev [7730 hits]     Anmeld dette link
Gavebrevet er udformet med henblik på overdragelse af pengegaver. Det kan dog også i tillempet form anvendes ved andre gaver. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb.
Gældsbrev [50359 hits]     Anmeld dette link
Et dokument, der beviser et låneforhold. Erklæringen skal være ensidig og uden betingelser for at være et gældsbrev. Et gældsbrev skal ikke tinglyses.
Hestekøb [3488 hits]     Anmeld dette link
Der er tusinde vis af faldgrupper. Alle aftaler omkring købet må skrives ned. En skriftlig kontrakt er fuldt ud holdbar som bevis. Se www.heste-nettet.dk for mere information.
Hestekøb - Sundhedserklæring [1643 hits]     Anmeld dette link
Du udvælger selv den dyrlæge du vil bruge. Det er din garanti for at hest er sund og rask. Det anbefales at lade sælger udfylde sundhedserklæringen, inden hesten skal undersøges af en dyrlæge.
Kontrakter [18159 hits]     Anmeld dette link
På dokumenter.dk kan man dels gratis hente eksempler på kontrakter og dels kan man online købe en lang række kontrakter, aftaler og dokumenter, herunder f.eks. ansættelseskontrakter, opsigelser, kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretslige dokumenter til opstart og drift af ApS og A/S, aktionæroverenskomster, skøder, gældsbreve samt testamenter og ægtepagter.
Lejekontrakt for beboelse [24817 hits]     Anmeld dette link
Når man lejer en bolig, skal der udarbejdes en lejekontrakt. En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har.
Salgs- og leveringsbetingelser [4389 hits]     Anmeld dette link
Salgs- og leveringsbetingelser angiver fx, hvor længe man er bundet af et tilbud, hvor og hvordan betalingen skal finde sted, og hvordan produkterne skal leveres.
Samlivskontrakt [7929 hits]     Anmeld dette link
Opret en samlivskontrakt. Samlivskontrakten sikrer jer økonomisk, hvis I går fra hinanden. En samlivskontrakt fastlægger omfanget af jeres økonomiske fællesskab.
Testamente [16077 hits]     Anmeld dette link
Hvis der ikke er skrevet testamente, fordeles arven efter arveloven. Hvis du lever papirløst er det særligt vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever. I har nemlig ikke arveret efter hinanden.
Testamente for samboende [5087 hits]     Anmeld dette link
De love og regler, som gælder for ægteskaber, gælder generelt ikke for ugifte samboende. Som ugift skal man selv sørge for, at forholdene kommer på plads.
Testamente for samboende med børn [5165 hits]     Anmeld dette link
De love og regler, som gælder for ægteskaber, gælder generelt ikke for ugifte samboende. Som ugift skal man selv sørge for, at forholdene kommer på plads.
Ægtepagt - fuldstændigt særeje [5684 hits]     Anmeld dette link
Det man tidligere kaldte særeje, kaldes nu fuldstændigt særeje. Der vil være særeje mellem ægtefællerne både ved skilsmisse og død. Ulempe: Ingen mulighed for uskiftet bo.
Ægtepagt - kombinations særeje [6537 hits]     Anmeld dette link
Beskyt din formue med ægtepagt. Det er en aftale mellem ægtefæller om helt eller delvist særeje. Der er ikke noget krav om, at der skal være vidner til stede. Ægtepagter skal tinglyses for at være gyldige.
Krimi
Familiedrama bag skuddrama i fogedret[16-09-2014 15:05]
En 57-årig advokat blev dræbt og en 31-årig far hårdt såret, da de blev skudt i forbindelse med en samværssag i Fogedretten i København. Politiet bekræfter, at gerningsmanden er en 67-årig mand, der er morfar til det barn, som sagen i retten omhandlede.
Mor var til læge: Morfar skød advokat og far til 3-årig i retten[16-09-2014 14:37]
Politiet har netop frigivet nye oplysninger om skuddramaet i København, hvor en 57-årig advokat blev dræbt af skud, mens advokatens klient, en 31-årig mand, også blev ramt og alvorligt såret.Advokaten og den 31-årige mand var mødt op i Fogedretten i Hestemøllestræde i København, for at deltage i et retsmøde klokken 10. Retsmødet handlede om faderen ret til samkvem med sit 3-årige barn. Inden selve retsmødet startede ankom en 67-årig mand, der er morfar til barnet. Han havde medbragt en fuldmagt fra moderen til barnet, så han kunne deltage i retsmødet i stedet for hende.

Foto: Jens Astrup

Retspræsident: Skyderi giver anledning til at kigge på vores sikkerhedsprocedurer[16-09-2014 13:40]
Præsidenten i Københavns Byret mener, at tirsdagens skudepisode giver anledning til at revurdere sikkerheden i retssalene. Han mener dog ikke, at man kunne have gjort noget for at forhindre angrebet i Fogedretten.
Strid om barn endte i drab: Advokat skudt i retten - far hårdt såret[16-09-2014 12:21]
Det var en advokat for en far i en samværssag, der tirsdag formiddag blev ramt af skud fra et oversavet jagtgevær og dræbt i Københavns Byrets afdeling for foged- og samværssager i Hestemøllestræde i centrum af København.Skuddet blev ifølge oplysninger til bt.dk affyret af morfaderen til det barn, som striden i retten handlede om.Også barnets far blev angiveligt ramt af i bl.a. armen og er ifølge politiet i livsfare. Han behandles på Traumecenteret på Rigshospitalet i København.

Foto: Bjørn Nielsen / alarm112dannark.dk

Skilsmissesag endte i drab: Kærligheden til et barn udløste skud[16-09-2014 11:54]
Under et retsmøde i Københavns fogedret begyndte en mand pludselig at skyde tirsdag formiddag. En person har mistet livet under skyderiet, der ifølge retspræsidenten skyldes et familieopgør.En mand er død, mens en anden er i livsfare, efter at der tirsdag formiddag kort efter klokken 10 blev affyret i skud i og uden for Fogedretten i Hestemøllerstræde i det indre København.Personerne blev skudt med et oversavet jagtgevær.

Foto: Birger Andersen

Betinget fængsel og bøde til Mærsk-direktør[16-09-2014 10:52]
Tre måneders betinget fængsel og en bøde på 500.000 kr.Det har Retten i Lyngby tirsdag middag besluttet skal være afgørelsen på den straffesag om ulovlig kursmanipulation, som Bagmandspolitiet har rejst over for en tidligere betroet topchef i A.P. Møller-Mærsk.Ifølge tiltalen havde den 61-årige mand fire år i træk som privatperson givet opsigtsvækkende høje bud på Gyldendal-aktier på årets sidste handelsdag på fondsbørsen i København.
Peter Loft: Skattesags-indbrud skaber mistillid til systemet[16-09-2014 10:14]
Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet, ærgrer sig over, at to USB-stick med følsomme oplysninger stadig ikke er fundet efter indbruddet hos Skattesagskommissionen. Han mener, det er med til at ødelægge folks tillid til systemet.
Retspræsident: Skyderi kan være ulykkeligt familie-opgør[16-09-2014 09:51]
Der ligger højst sandsynligt en familietragedie bag skyderiet i Københavns Byret, hvor en mand tirsdag formiddag mistede livet, og en anden blev livsfarligt kvæstet. Det fremgår af et interview, som retspræsidenten i Københavns Byret gav til TV2 News tirsdag formiddag. Der kører i øjeblikket en stor hashsag i Byrettens lokaler i Hestemøllestræde, men retspræsidenten afviser, at dagens skyderi har noget som helst med hashsagen at gøre.

Foto: Simon Skipper

Drama i København: Dræbt med oversavet jagtgevær i retten[16-09-2014 09:19]
Et skyderi i Retten i København tirsdag formiddag har kostet en person livet og bragt en anden i livsfare. Det bunder formentlig i et familieopgør, siger retspræsident.To personer blev ramt, da der blev affyret skud i Fogedretten i Hestemøllerstræde 6 nær Rådhuspladsen ca. klokken 10 tirsdag.

Foto: Jesper Termansen / Birger Andersen

Vidne til BT: Jeg ydede førstehjælp til skudoffer[16-09-2014 09:00]
Opdateret klokken 11.57: En person meldes død, mens en anden ifølge Københavns Politit er i livsfare.Den ene af de to mænd, der tirsdag formiddag blev ramt af skud i Københavns Byrets afdeling for fogedsager i Hestemøllestræde 6 ved Rådhuspladsen i København, blev hårdt såret af et skud i armen. Det fortæller et vidne, som bt.dks mand på stedet talte med kort efter episoden.Vidnet, Adam, fortæller, at han så en mand med tatoveringer liggende og bløde slemt fra et større skudsår i armen.

Foto: Simon Skipper


  
lån